معنی و ترجمه کلمه مشروبى شبیه آبجو که با مالت تخمیر مى شود به انگلیسی مشروبى شبیه آبجو که با مالت تخمیر مى شود یعنی چه

مشروبى شبیه آبجو که با مالت تخمیر مى شود

malt liquor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها