معنی و ترجمه کلمه مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ به انگلیسی مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ یعنی چه

مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ

ratafee
ratafia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها