معنی و ترجمه کلمه مشرک به انگلیسی مشرک یعنی چه

مشرک

heathen
pagan
polytheist

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها