معنی و ترجمه کلمه مشمع کف اتاق به انگلیسی مشمع کف اتاق یعنی چه

مشمع کف اتاق

linoleum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها