معنی و ترجمه کلمه مشمول عشریه به انگلیسی مشمول عشریه یعنی چه

مشمول عشریه

tithable

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها