معنی و ترجمه کلمه مشمول مالیات تصاعدى به انگلیسی مشمول مالیات تصاعدى یعنی چه

مشمول مالیات تصاعدى

gaduate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها