معنی و ترجمه کلمه مشمول مرور زمان شدن به انگلیسی مشمول مرور زمان شدن یعنی چه

مشمول مرور زمان شدن

lapse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها