معنی و ترجمه کلمه مشیمه کاذب به انگلیسی مشیمه کاذب یعنی چه

مشیمه کاذب

serosa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها