معنی و ترجمه کلمه مصالح به انگلیسی مصالح یعنی چه

مصالح

mantling
material
stuff
transferor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها