معنی و ترجمه کلمه مصلحت اندیشى به انگلیسی مصلحت اندیشى یعنی چه

مصلحت اندیشى

policy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها