معنی و ترجمه کلمه مصلحت گراى به انگلیسی مصلحت گراى یعنی چه

مصلحت گراى

pragmatist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها