معنی و ترجمه کلمه مطابق بودن به انگلیسی مطابق بودن یعنی چه

مطابق بودن

answer
tally

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها