معنی و ترجمه کلمه مطابق متن کتاب مقدس به انگلیسی مطابق متن کتاب مقدس یعنی چه

مطابق متن کتاب مقدس

scriptural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها