معنی و ترجمه کلمه مطالعه غارها از لحاظ زمین شناسى و تاریخى به انگلیسی مطالعه غارها از لحاظ زمین شناسى و تاریخى یعنی چه

مطالعه غارها از لحاظ زمین شناسى و تاریخى

speleology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها