معنی و ترجمه کلمه مطالعه غارها از لحاظ زمین شناسى و تاریخى به انگلیسی مطالعه غارها از لحاظ زمین شناسى و تاریخى یعنی چه

مطالعه غارها از لحاظ زمین شناسى و تاریخى

speleology


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها