معنی و ترجمه کلمه مطالعه قبلى کردن به انگلیسی مطالعه قبلى کردن یعنی چه

مطالعه قبلى کردن

premeditate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها