معنی و ترجمه کلمه مطالعه قبلى کردن به انگلیسی مطالعه قبلى کردن یعنی چه

مطالعه قبلى کردن

premeditate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها