معنی و ترجمه کلمه مطبعه به انگلیسی مطبعه یعنی چه

مطبعه

press
printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها