معنی و ترجمه کلمه مطبعه به انگلیسی مطبعه یعنی چه

مطبعه

press
printer


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها