معنی و ترجمه کلمه مطرح مذاکره قرار دادن به انگلیسی مطرح مذاکره قرار دادن یعنی چه

مطرح مذاکره قرار دادن

talk out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها