معنی و ترجمه کلمه مطلب کوچکى که از نظر فراموش شده و به خاطر نمى رسد به انگلیسی مطلب کوچکى که از نظر فراموش شده و به خاطر نمى رسد یعنی چه

مطلب کوچکى که از نظر فراموش شده و به خاطر نمى رسد

doodad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها