معنی و ترجمه کلمه مطلوب به انگلیسی مطلوب یعنی چه

مطلوب

desirable
eligible
favorable
favorite
favourable
idealistic
lief
nice
towardly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها