معنی و ترجمه کلمه مطمح نظر به انگلیسی مطمح نظر یعنی چه

مطمح نظر

scope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها