معنی و ترجمه کلمه مطمح نظر به انگلیسی مطمح نظر یعنی چه

مطمح نظر

scope

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها