معنی و ترجمه کلمه مطنطن به انگلیسی مطنطن یعنی چه

مطنطن

bombastic
tumescent
tumid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها