معنی و ترجمه کلمه معاء دقاق به انگلیسی معاء دقاق یعنی چه

معاء دقاق

small intestine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها