معنی و ترجمه کلمه معاء غلاظ به انگلیسی معاء غلاظ یعنی چه

معاء غلاظ

colon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها