معنی و ترجمه کلمه معادل به انگلیسی معادل یعنی چه

معادل

equipollent
equivalent
tantamount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها