معنی و ترجمه کلمه معاف شدنى به انگلیسی معاف شدنى یعنی چه

معاف شدنى

dissolvable
excusable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها