معنی و ترجمه کلمه معالجه امراض به وسیله آب و تجویز آب به انگلیسی معالجه امراض به وسیله آب و تجویز آب یعنی چه

معالجه امراض به وسیله آب و تجویز آب

hydropathy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها