معنی و ترجمه کلمه معالجه امراض به وسیله حرارت حاصله از الکتریسته به انگلیسی معالجه امراض به وسیله حرارت حاصله از الکتریسته یعنی چه

معالجه امراض به وسیله حرارت حاصله از الکتریسته

electrotherapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها