معنی و ترجمه کلمه معامله به انگلیسی معامله یعنی چه

معامله

bargain
intercourse
transaction
treatment
truckage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها