معنی و ترجمه کلمه معاون رئیس جمهور به انگلیسی معاون رئیس جمهور یعنی چه

معاون رئیس جمهور

veep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها