معنی و ترجمه کلمه معاون مدیر کل به انگلیسی معاون مدیر کل یعنی چه

معاون مدیر کل

veep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها