معنی و ترجمه کلمه معاون یا کمک به انگلیسی معاون یا کمک یعنی چه

معاون یا کمک

acolyte


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها