معنی و ترجمه کلمه معاون به انگلیسی معاون یعنی چه

معاون

accessorial
accessory
adjoint
adjunct
assistant
coadjutor
helpmeet
second best
vicar
vice chancellor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها