معنی و ترجمه کلمه معبر تونل مانندى که هوا با فشارهاى مختلف از آن عبور مى کند به انگلیسی معبر تونل مانندى که هوا با فشارهاى مختلف از آن عبور مى کند یعنی چه

معبر تونل مانندى که هوا با فشارهاى مختلف از آن عبور مى کند

wind tunnel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها