معنی و ترجمه کلمه معتاد به استعمال لغات دراز به انگلیسی معتاد به استعمال لغات دراز یعنی چه

معتاد به استعمال لغات دراز

sesquipedalian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها