معنی و ترجمه کلمه معتاد به شراب به انگلیسی معتاد به شراب یعنی چه

معتاد به شراب

wino

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها