معنی و ترجمه کلمه معتبر شناختن به انگلیسی معتبر شناختن یعنی چه

معتبر شناختن

accredit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها