معنی و ترجمه کلمه معتقدات و آداب و رسوم قدیمى و اجدادى به انگلیسی معتقدات و آداب و رسوم قدیمى و اجدادى یعنی چه

معتقدات و آداب و رسوم قدیمى و اجدادى

folklore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها