معنی و ترجمه کلمه معدن به انگلیسی معدن یعنی چه

معدن

mine
mineral
wheal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها