معنی و ترجمه کلمه معرق به انگلیسی معرق یعنی چه

معرق

diaphoretic
sudoriferous
sudorific
sweaty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها