معنی و ترجمه کلمه معزول کردن به انگلیسی معزول کردن یعنی چه

معزول کردن

depose
deprive
eject
recall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها