معنی و ترجمه کلمه معصوم به انگلیسی معصوم یعنی چه

معصوم

immaculate
innocent
sinless

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها