معنی و ترجمه کلمه معطوف به گذشته به انگلیسی معطوف به گذشته یعنی چه

معطوف به گذشته

retroactive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها