معنی و ترجمه کلمه معلق بودن به انگلیسی معلق بودن یعنی چه

معلق بودن

overhang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها