معنی و ترجمه کلمه معمار یا متخصص ساختن مناظر طبیعى نما به انگلیسی معمار یا متخصص ساختن مناظر طبیعى نما یعنی چه

معمار یا متخصص ساختن مناظر طبیعى نما

landscape architect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها