معنی و ترجمه کلمه معمولاً به انگلیسی معمولاً یعنی چه

معمولاً

generally
normally
ordinarily
usually

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها