معنی و ترجمه کلمه معمول کردن به انگلیسی معمول کردن یعنی چه

معمول کردن

introduce
style

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها