معنی و ترجمه کلمه معنوى به انگلیسی معنوى یعنی چه

معنوى

abstract
immaterial
incorporate
incorporeal
moral
spiritual
spiritually
virtual


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها