معنی و ترجمه کلمه معنى دار به انگلیسی معنى دار یعنی چه

معنى دار

meaningful
punctual
significant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها