معنی و ترجمه کلمه معکوس کردن به انگلیسی معکوس کردن یعنی چه

معکوس کردن

convert
reverse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها