معنی و ترجمه کلمه مغازه لیموناد فروشى به انگلیسی مغازه لیموناد فروشى یعنی چه

مغازه لیموناد فروشى

soda fountain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها